Jaroslav Vávra jubilující

Title: Jaroslav Vávra jubilující
Source document: Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 69-72
Extent
69-72
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Czech
License: Not specified license
References
[1] BIANKI, V. V. (1956): Kotrmelec a jiné povídky. Praha.

[2] BIANKI, V. V. (1958): Kotrmelec a jiné povídky. Praha.

[3] JOKUBOV, O. (1986): Poklad ze Samarkandu. Praha.

[4] KOŽEVNIKOVÁ, K., VÁVRA, J., CAMUTALIOVÁ, I. (1984): Ruská literatura v českém překladu: antologie: určeno pro posl. fak. filozof. a pedagog. 1., Starší literatura a poezie: Část česká a ruská. Praha.

[5] PUŠKIN, A. S. (1975): Eugen Oněgin. Praha.

[6] TARASENKOV, D. A. (1972): Případ Kentaur. Praha.

[7] VÁVRA, J. (1990): Óda, elegie a balada v ruské a sovětské poezii. Praha.