Sborník příspěvků z brněnského kolokvia k poctě prof. Stanislava Žaži

Source document: Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 2, pp. 61-64
Extent
61-64
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Gazda, Jiří (ed.). Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika - syntax - sémantika: sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika - syntax - sémantika, konané v Brně 10. května 2019. 1. vydání. Brno: vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Středoevropským centrem slovanských studií, 2020. 127 s. ISBN 978-80-88296-09-6.
Document
References:
[1] GAZDA, J. (ed.). (2020): Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Brno.