Vágnerová, Marta

Name variants:

Vágnerová, Marta (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Vágnerová, Marta. K systému větných členů v ruštině a češtině se zaměřením na synkretické jevy. Новая русистика. 2021, vol. 14, iss. 2, pp. 71–73.

Article
Vágnerová, Marta. Nová skripta k výuce ruštiny pro začátečníky jako volitelného předmětu na vysokých školách. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 2, pp. 66–68.

Article
Vágnerová, Marta. Sborník příspěvků z brněnského kolokvia k poctě prof. Stanislava Žaži. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 2, pp. 61–64.

Article
Vágnerová, Marta. Žánr biografie v ruské tradici i v zahraniční literatuře. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 195–197.