Bohuslav Havránek

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 38-41
Extent
38-41
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 4/9.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 54/1180.

[3] BERNÁTEK, Martin. Věda jako jednání: pražský lingvistický kroužek, kulturní aktivismus a myšlení o divadle. Theatralia, 2016, roč. 19, č. 1, s. 22.

[4] ČERNÝ, Václav. Paměti III. 1945–1972. Brno: Atlantis, 1992, s. 272.

[5] ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. 211–214.

[6] DOKULIL, Miloš. 80. let akademika Bohuslava Havránka. Slovo a slovesnost, 1973, roč. 34, č. 1, s. 1–14.

[7] DOKULIL, Miloš. Za akademikem Bohuslavem Havránkem. Slovo a slovesnost, 1978, roč. 39, č. 2, s. 81–83.

[8] GREPL, Miroslav. Vzpomínka na Bohuslava Havránka. Universitas, 1998, č. 2, s. 35–36.

[9] CHLOUPEK, Jan. Za akademikem Bohuslavem Havránkem. Universitas, 1978, č. 3, s. 95–96.

[10] KUDĚLKA, Milan a kol. Československá slavistika v letech 1918–1939. Praha: Academia, 1977, s. 55.

[11] PETR, Jan – TYLOVÁ, Milena. Bohuslav Havránek. Bibliografický soupis vědeckých prací s přehledem jeho činnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1985, s. 3–25.

[12] PETRÁŇ, Josef – PETRÁŇOVÁ, Lydia. Filozofové dělají revoluci. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948–1968–1989). Praha: Karolinum, 2015.

[13] VYKOUPIL, Libor. Ecce homo – Bohuslav Havránek [online]. [cit. 29. června 2017]. Dostupné na: <www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/ecce-homo-bohuslav-havranek-1168798>.