Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Title: Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Variant title:
  • One hundred faces, one hundred stories : selected personalities in the history of the Faculty of Arts of Masaryk University
Edition
Vydání první
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2020
Extent
497 stran
Series
  • MUNI arts 100
ISBN
978-80-210-9382-9
978-80-210-9605-9 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6476864
Description
  • Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je fakultním příspěvkem k univerzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody, tedy s pomocí krátkých životopisů představujících profilové, významné nebo zajímavé osobnosti spojené svým osudem a dílem s fakultou. V dosavadním bádání nad dějinami školy zajisté nechyběl ani biografický pohled, takto komplexní soubor biogramů ale dosud shromážděn nebyl. Publikace však přináší více: autoři využívají rozsáhlý soubor životopisných dat k interpretaci dějin fakulty z pohledu střídání akademických generací, zamýšlejí se nad formativním generačním prožitkem a nad jevy, které v uplynulých sto letech ovlivňovaly život akademiků a studentů. Jde pochopitelně o jevy pozitivní i negativní; publikace proto není pouze přehledem zasloužilých osobností, respektovaných vědců a charismatických pedagogů, ale otevřeně pojednává i o životních osudech akademiků kontroverzních. Soubor biogramů tak podává věrohodné svědectví o stoleté práci fakulty, v níž se trvale prolínají studium, věda a politika.
  • This book, which commemorates the centenary of the Faculty of Arts, is the faculty's contribution to the university's jubilee. Its aim is to recount the history of the faculty by means of biographical method, that is, through short biographies presenting significant or interesting personalities whose fate and work has in some way been associated with the faculty. Although there has been some research into the history of the school from a biographical perspective, there has never been such a comprehensive compilation of biographies. Nevertheless, the contribution of this publication is wider. The authors use an extensive range of biographical data in their interpretation of the history of the faculty from the perspective of consecutive academic generations. They also reflect on the formative experiences through generations and phenomena that have influenced the lives of academics and students over the past hundred years. Of course, these phenomena have been both positive and negative and, therefore, the publication is not only an overview of praiseworthy personalities, respected scientists and charismatic teachers, it also deals overtly with the lives of controversial academics. As such, this collection of biographies is a credible testimony to the hundred years of work at the faculty, where study, science and politics have always been interwoven.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Jan Čermin, Jana Čerminová, Michaela Máliková
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Slovo děkana
Chapter number Title Custom text
Slovo děkana | 7
Pol, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Sto let v šesti generacích | 9–12
Fasora, Lukáš
PDF
Zakladatelská generace
Chapter number Title Custom text
Úvod [k části Zakladatelská generace] | 17–22
Fasora, Lukáš
PDF
Antonín Beer | 23–26
Čerminová, Jana
PDF
Inocenc Arnošt Bláha | 28–31
Fasora, Lukáš
PDF
Eugen Dostál | 32–34
Máliková, Michaela
PDF
Vladimír Groh | 35–36
Čermin, Jan
PDF
Bohuslav Havránek | 38–41
Čerminová, Jana
PDF
Prokop Miroslav Haškovec | 43–46
Čerminová, Jana
PDF
Vladimír Helfert | 47–50
Máliková, Michaela
PDF
Vladimír Hoppe | 52–54
Čermin, Jan
PDF
Václav Hrubý | 55–58
Máliková, Michaela
PDF
Otokar Chlup | 59–63
Máliková, Michaela
PDF
František Chudoba | 64–66
Hanuš, Jiří
PDF
Roman Jakobson | 66–71
Čerminová, Jana
PDF
Leoš Janáček | 72–76
Máliková, Michaela
PDF
Arne Novák | 77–82
Čerminová, Jana
PDF
František Novotný | 83–87
Čerminová, Jana
PDF
Mihajlo Rostohar | 88–90
Hanuš, Jiří
PDF
František Smejkal | 91–92
Fasora, Lukáš
PDF
Ferdinand Stiebitz | 93–96
Máliková, Michaela
PDF
Emanuel Šimek | 97–99
Čermin, Jan
PDF
Emanuel Šrámek | 100–102
Čermin, Jan
PDF
František Josef Trávníček | 103–105
Fasora, Lukáš
PDF
Otakar Zich | 106–108
Čermin, Jan
PDF
Meziválečná generace
Chapter number Title Custom text
Úvod [k části Meziválečná generace] | 113–117
Fasora, Lukáš
PDF
Josef Hrabák | 118–121
Čerminová, Jana
PDF
Vilém Chmelař | 122–124
Čermin, Jan
PDF
Robert Konečný | 125–128
Čerminová, Jana
PDF
Jiří Krystýnek | 129–132
Máliková, Michaela
PDF
Antonín Kříž | 133–135
Čermin, Jan
PDF
Josef Macůrek | 136–139
Máliková, Michaela
PDF
František Pavelka | 140–141
Čermin, Jan
PDF
Stanislav Adolf Sahánek | 142–144
Čerminová, Jana
PDF
Jindřich Šebánek | 145–150
Čerminová, Jana
PDF
Tomáš Špidlík | 151–153
Hanuš, Jiří
PDF
Josef Tvrdý | 154–156
Čermin, Jan
PDF
Jan Uher | 157–161
Máliková, Michaela
PDF
Bedřich Václavek | 162–164
Čermin, Jan
PDF
Frank Wollman | 165–166
Čermin, Jan
PDF
Leopold Zatočil | 168–170
Máliková, Michaela
PDF
Artur Závodský | 171–174
Máliková, Michaela
PDF
Bruno Zwicker | 175–177
Máliková, Michaela
PDF
Poválečná generace
Chapter number Title Custom text
Úvod [k části Poválečná generace] | 183–188
Fasora, Lukáš
PDF
Antonín Bartoněk | 189–193
Čerminová, Jana
PDF
Jan Firbas | 194–197
Máliková, Michaela
PDF
Emilie Halašková | 198–199
Fasora, Lukáš
PDF
František Hejl | 200–202
Čermin, Jan
PDF
Radislav Hošek | 203–205
Čermin, Jan
PDF
Milan Jelínek | 206–207
Hanuš, Jiří
PDF
Dušan Jeřábek | 208–212
Čerminová, Jana
PDF
Josef Jirásek | 213–215
Máliková, Michaela
PDF
Jessie Kocmanová | 216–219
Máliková, Michaela
PDF
Jaroslav Kudrna | 220–221
Hanuš, Jiří
PDF
Ludvík Kundera | 222–225
Máliková, Michaela
PDF
Arnošt Lamprecht | 226–229
Čerminová, Jana
PDF
Josef Macháček | 230–232
Čermin, Jan
PDF
Jaroslav Mezník | 233–238
Čerminová, Jana
PDF
Radovan Perka | 239–240
Hanuš, Jiří
PDF
Radko Martin Pernička | 241–244
Máliková, Michaela
PDF
Josef Poulík | 245–248
Máliková, Michaela
PDF
Liběna Skálová | 249–251
Čerminová, Jana
PDF
Zdeněk Smejkal | 252–255
Máliková, Michaela
PDF
Oleg Sus | 256–261
Čerminová, Jana
PDF
Jaroslav Šabata | 262–263
Hanuš, Jiří
PDF
Bedřich Šindelář | 264–266
Fasora, Lukáš
PDF
Ludvík Tošenovský | 267–268
Čermin, Jan
PDF
Josef Válka | 269–271
Čermin, Jan
PDF
Dušan Jeřábek o fakultním roce 1945 | 272–273
Jeřábek, Dušan
PDF
Generace padesátých a šedesátých let
Chapter number Title Custom text
Úvod [k části Generace padesátých a šedesátých let] | 279–285
Fasora, Lukáš
PDF
Leo Davídek | 286–287
Čermin, Jan
PDF
Jaroslav Hnát | 288–289
Čermin, Jan
PDF
František Jordán | 290–292
Čermin, Jan
PDF
Libor Míček | 293–295
Čermin, Jan
PDF
Ivo Možný | 296–301
Čerminová, Jana
PDF
Jana Nechutová | 302–305
Čerminová, Jana
PDF
Lída Osecká | 306–308
Máliková, Michaela
PDF
Pavel Osecký | 309–311
Máliková, Michaela
PDF
Petr Oslzlý | 312–316
Čerminová, Jana
PDF
Ivo Osolsobě | 317–320
Čerminová, Jana
PDF
Rudolf Pečman | 321–324
Máliková, Michaela
PDF
Antonín Přidal | 325–327
Čermin, Jan
PDF
Joseph Normon Rostinsky | 328–330
Čermin, Jan
PDF
Jaroslav Střítecký | 331–333
Máliková, Michaela
PDF
Milan Suchomel | 334–336
Máliková, Michaela
PDF
Dušan Šlosar | 337–342
Čerminová, Jana
PDF
Miloš Štědroň | 343–346
Máliková, Michaela
PDF
Libor Štukavec | 347–348
Fasora, Lukáš
PDF
Milan Uhde | 349–353
Čerminová, Jana
PDF
Radoslav Večerka | 354–358
Čerminová, Jana
PDF
Radoslav Večerka o fakultních letech čtyřicátých a padesátých | 359–368
Večerka, Radoslav; Hanuš, Jiří
PDF
Milan Uhde o fakultním roce 1953 | 369–370
Uhde, Milan
PDF
Normalizační generace
Chapter number Title Custom text
Úvod [k části Normalizační generace] | 375–381
Fasora, Lukáš
PDF
Libor Blažek | 382–383
Čermin, Jan
PDF
Evžen Boček | 384–386
Máliková, Michaela
PDF
Václav Cejpek | 387–389
Čerminová, Jana
PDF
Petr Fiala | 390–392
Hanuš, Jiří
PDF
František X. Halas | 393–394
Hanuš, Jiří
PDF
Jana Horváthová | 395–397
Čermin, Jan
PDF
Ivan Kania | 398–399
Máliková, Michaela
PDF
Jan Keller | 400–403
Čermin, Jan
PDF
Josef Krob | 404–406
Čerminová, Jana
PDF
Tomáš Kubíček | 407–409
Čerminová, Jana
PDF
Marie Kučerová | 410–412
Čerminová, Jana
PDF
Josef Šmajs | 413–415
Čermin, Jan
PDF
Jiří Voráč | 416–419
Čerminová, Jana
PDF
Polistopadová generace
Chapter number Title Custom text
Úvod [k části Polistopadová generace] | 425–430
Fasora, Lukáš
PDF
Veronika Ambros | 431–432
Máliková, Michaela
PDF
Mikuláš Bek | 433–434
Fasora, Lukáš
PDF
Lucie Bittalová | 435–439
Čerminová, Jana
PDF
Kamil Fila | 440–442
Čermin, Jan
PDF
Ivan Foletti | 443–445
Čermin, Jan
PDF
Stanislav Gálik | 446–447
Máliková, Michaela
PDF
Josef Klein | 448
Fasora, Lukáš
PDF
Jiří Macháček | 449–451
Čermin, Jan
PDF
Irena Radová | 452–454
Čermin, Jan
PDF
Barbora Schnelle | 455–456
Máliková, Michaela
PDF
Petr Šimíček | 457–458
Máliková, Michaela
PDF
Kateřina Tučková | 459–462
Čerminová, Jana
PDF
David Zbíral | 463–465
Čerminová, Jana
PDF
Milan Uhde o fakultním roce 1990 | 466–467
Uhde, Milan
PDF
Doslovy
Chapter number Title Custom text
Léta s fakultou | 469–471
Krčmová, Marie
PDF
Dílna svobodného tvůrčího myšlení | 472–474
Oslzlý, Petr
PDF
Artes et scientiae | 475–477
Nechutová, Jana
PDF
hidden-section Prameny a literatura
Chapter number Title Custom text
Prameny a literatura | 479–484
Fasora, Lukáš
PDF
Chapter number Title Custom text
Použité fotografie a jejich zdroje | 485–489
Najbrtová, Kateřina
PDF
hidden-section Resumé
Chapter number Title Custom text
Resumé | 491
Fasora, Lukáš
PDF
Chapter number Title Custom text
One hundred faces, one hundred stories : selected personalities in the history of the Faculty of Arts of Masaryk University : summary | 493
Fasora, Lukáš
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 495–497
Najbrtová, Kateřina
PDF