Bruno Zwicker

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 175-177
Extent
175-177
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 20/4.

[2] BRÁNSKÝ, Jaroslav. Židé v Boskovicích. Boskovice: Albert, 1999, s. 259–260.

[3] FLOSS, Pavel. Sborník k dějinám českého školství a učitelstva na Moravě. Přerov: Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského, 1979, s. 30–70.

[4] HÁJEK, Mojmír. Dr. Bruno Zwicker, významný představitel brněnské sociologické školy. SPFFBU, G 15, 1971, s. 49–64.

[5] KÖTTNER, Mojmír. Upřesněný pohled na Bruno Zwickera. Universitas, 1981, č. 2, s. 17–21.

[6] KÖTTNER, Mojmír a kol. Biografie B. Zwickera v dokumentech archívu UJEP. K nedožitým 75. narozeninám brněnského sociologa. SPFFBU, G 26, 1982, s. 99–104.

[7] LIŠNOVSKÁ, Dagmar. Bruno Zwicker 1907–1944. Bibliografie. Brno: Státní pedagogická knihovna, 1968.

[8] NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Slovník českých sociologů. Praha: Academica, 2013, s. 459–462.

[9] PELUNĚK, Lukáš F. Bruno Zwicker (1907–1944). Připomenutí nadějného, leč krátkého života. Universitas, 2015, č. 1, s. 53–54.

[10] PhDr. Bruno Zwicker [online]. [cit. 15. května 2018]. Dostupné z: http://holocaust.cz/databaze-obeti/obet/136518-brunozwicker/.

[11] SEDLÁK, Jiří. Tři sociologové z Bláhovy Brněnské sociologické školy. Universitas, 2010, č. 1, s. 53–59.