Josef Hrabák

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 118-121
Extent
118-121
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 25/25, Josef Hrabák.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 46/7.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 283/7, Josef Hrabák.

[4] BLAHYNKA, Milan. Jubileum v čase dovršování. K šedesátinám Josefa Hrabáka. Tvorba, č. 49, 3. 12. 1972, s. 11.

[5] BLAŽEJOVSKÁ, Alena. Literární výročí: Josef Hrabák [online]. 2012. [cit. 7. února 2019]. Dostupné z: https://brno.rozhlas.cz/literarni-vyroci-josef-hrabak-6445097.

[6] HOMOLKOVÁ, Milada – KITZLER, Petr – SVATOŠ, Martin. Kalendárium. Listy filologické = Folia philologica, 2012, roč. 135, č. 3–4, s. 424–425.

[7] KOLÁR, Jaroslav. Josef Hrabák a starší česká literatura. Česká literatura, 1982, roč. 30, č. 5, s. 423–428.

[8] MENCLOVÁ, Věra – VANĚK, Václav a kol. Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2005, s. 258.

[9] PEŠTA, Pavel. Jubilejní bilance (k šedesátinám prof. Josefa Hrabáka). Listy Památníku Petra Bezruče. IV. řada, 1972, č. 1–2, s. 17–22.

[10] PEŠTA, Pavel. Josef Hrabák [online]. 1995. [cit. 7. února 2019]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=386.

[11] ŠLOSAR, Dušan. Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč. Brno: Host, 2008.

[12] ŠTĚPÁNEK, Vladimír. Josef Hrabák a literární teorie. Česká literatura, 1982, roč. 30, č. 5, s. 419–422.

[13] TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. I. díl, A–J. Praha: Paseka, 1999, s. 509–510.