Antonín Kříž

Title: Antonín Kříž
Author: Čermin, Jan
Source document: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 133-135
Extent
133-135
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
References
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 99/1992.

[2] BARTONĚK, Antonín. Překladatel Aristotela dr. Antonín Kříž (1889–1965). Universitas, 2005, č. 3, s. 23–24.

[3] BARTONĚK, Antonín. Půl století od úmrtí PhDr. Antonína Kříže, překladatele Aristotela a lektora staré řečtiny na FF MU. Universitas, 2015, č. 2–3, s. 111–112.

[4] HUBEROVÁ, Vladimíra. Antonín Kříž [online]. 2015. [cit. 17. února 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/homemmb/?acc=profil_osobnosti&load=26072.

[5] KŘÍŽ, Jan. Antonín Kříž. Universitas, 1995, č. 4, s. 35–36.

[6] Matrika narozených Nemotice. [online]. Rok 1889, s. 68. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1681/?strana=36.