Stanislav Adolf Sahánek

Title: Stanislav Adolf Sahánek
Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 142-144
Extent
142-144
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
References
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 13/7.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 175/3164.

[3] HALAS, František X. Nacistická perzekuce na brněnské univerzitě v letech 1939–1945. SBFFBU, C 25/26, 1978–1979, s. 41–70.

[4] Kalendárium Stanislav Sahánek a Vincenc Petke. [online]. [cit. 6. prosince 2017]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/kalendarium-stanislav-sahanek-a-vincenc-petke--552700.

[5] KALENDOVSKÁ, Jiřina. MUDr. Oldřich Sahánek [online]. 2018. [cit. 7. února 2019]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2345.

[6] MENŠÍKOVÁ, Miroslava – KALENDOVSKÁ, Jiřina. prof. PhDr. Stanislav Sahánek [online]. 2018. [cit. 7. února 2019]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1268.

[7] MUNZAR, Jiří. Významná výročí dvou brněnských germanistů. Universitas, 2002, č. 1, s. 31–32.

[8] RAMBOUSEK, Jiří. 125 let od narození brněnského germanisty Stanislava Sahánka. Universitas, 2008, č. 4, s. 63–64.

[9] ŠEBÁNEK, Jindřich. Válečná žeň mučednické smrti v řadách moravských vědeckých pracovníků. Časopis Matice moravské, 1946, roč. 66, s. 182–188.

[10] ZATOČIL, Leopold. Univ. doc. dr. St. Sahánek. Vlastivědný věstník moravský, 1946, roč. 1, s. X–XII.