Mihajlo Rostohar

Author: Hanuš, Jiří
Source document: Hanuš, Jiří. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 88-90
Extent
88-90
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 13/1.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 170/3077.

[3] BROŽEK, Josef – HOSKOVEC, Jiří. Mihajlo Rostohar v Praze. SPFFBU, P 3, 1999, s. 17–23.

[4] Mihajlo Rostohar [online]. [cit. 17. února 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10722.

[5] ŠVANCARA, Josef. K 20. výročí úmrtí Mihajla Rostohara. Universitas, 1986, č. 4, s. 102–104.

[6] ŠVANCARA, Josef. Čtvrt století badatelské, pedagogické a organizační činnosti M. R. v Brně v letech 1923–1949. SPFFBU, P 3, 1999, s. 25–70.

[7] ZICHOVÁ, Pavlína. Mihajlo Rostohar, neznámý zakladatel brněnské psychologické školy [online]. 2016. [cit. 17. února 2019]. Dostupné z: http://www.munimedia.cz/prispevek/mihajlo-rostohar-neznamy-zakladatel-brnenske-psychologickeskoly-10321/.