Kateřina Tučková

Title: Kateřina Tučková
Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 459-462
Extent
459-462
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
References
[1] ARSkontakt [online]. [cit. 20. listopadu 2017]. Dostupné z: <www.arskontakt.org>.

[2] Festival Meeting Brno [online]. [cit. 20. listopadu 2017]. Dostupné z: https://meetingbrno.cz/.

[3] HLOUŠKOVÁ, Lenka. Spisovatelka Kateřina Tučková: Zlomily to bohyně [online]. 2015. [cit. 20. listopadu 2017]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/spisovatelka-katerina-tuckova-zlomily-to-bohyne-287816.

[4] JANOUŠEK, Pavel. Svědectví nejen o Gertě Schnirch aneb Takoví jsme byli. Host, 2009, roč. 25, č. 9, s. 61–62.

[5] Kateřina Tučková [online]. [cit. 20. listopadu 2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kateřina_Tučková.

[6] Kateřina Tučková [online]. [cit. 20. listopadu 2017]. Dostupné z: http://www.katerina-tuckova.cz/zivotopis.html.

[7] Kateřina Tučková [online]. [cit. 20. listopadu 2017]. Dostupné z: https://www.hostbrno.cz/nakladatelstvi/autori/tuckovakaterina.

[8] Kateřina Tučková [online]. [cit. 20. listopadu 2017]. Dostupné z: http://naposlech.cz/profil/katerina-tuckova.

[9] KLÍČOVÁ, Eva. Folklorní svéráz a kontinuita autorského typu. Host, 2012, roč. 28, č. 5, s. 60–61.

[10] NYKLOVÁ, Milena – TUČKOVÁ, Kateřina. Jak se stát spisovatelkou. Biblio. Literární noviny, 2013, roč. 1, s. 4–6.

[11] POVOLNÝ, David. Tučková: Kurátorkou a spisovatelkou na volné noze [online]. 2009. [cit. 20. listopadu 2017]. Dostupné z: https://www.em.muni.cz/absolventi/1650-tuckova-kuratorkou-a-spisovatelkou-na-volne-noze.

[12] ŠIMÁK, Petr. Úspěch románu Vyhnání Gerty Schnirch. Revolver revue, 2011, č. 84, s. 230–234.

[13] Tučková, Kateřina [online]. [cit. 20. listopadu 2017]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/29901/tuckova-katerinazitkovske-bohyne.

[14] VÁVRA, Roman. Spisovatelka a kunsthistorička Kateřina Tučková [online]. 2014. [cit. 20. listopadu 2017]. Dostupné z: http://www.xantypa.cz/archiv/cislo-7-8-14/2505-3/spisovatelka-a-kunsthistoricka-katerina-tuckova.