Josef Macůrek

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 136-139
Extent
136-139
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF MU, osobní spisy, kart. 10/1.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 108/2197.

[3] BARON, Roman – Madecki, Roman a kol. Česká polonistická studia. Tradice a současnost (filologie, historie, politologie, právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014, s. 427–429.

[4] ĎURČANSKÝ, Marek. Josef Macůrek (31. 1. 1901 – 20. 4. 1992). 100. výročí narození. Akademický bulletin, 2001, č. 3, s. 5.

[5] GONĚC, Vladimír (ed.). Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum. Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě. Brno: Masarykova univerzita, 2001.

[6] HEJL, František. Josef Macůrek – historik Moravy. Vlastivědný věstník moravský, 1981, roč. 33, č. 1, s. 70–74.

[7] KUBÍČEK, Jaromír – STRÁNSKÁ, Jitka. Josef Macůrek, 31. 3. 1901 – 20. 4. 1992. Personální bibliografie. Brno: Státní vědecká knihovna, 1992.

[8] NEČAS, Ctibor. Macůrkovo vandrování čili stipendijní pobyty a výzkumné cesty v zahraničí (1923–1932). SPFFBU, C 41, 1994, s. 133–142.

[9] NEČAS, Ctibor. Josef Macůrek. Praha: Národní knihovna České republiky, 1998.

[10] ŠŤASTNÝ, Vladislav. Profesor Josef Macůrek sedmdesátníkem. Vlastivědný věstník moravský, 1971, roč. 23 č. 1, s. 101–103.

[11] VLČEK, Radomír. Josef Macůrek. [online]. [cit. 15. prosince 2018]. Dostupné z: https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/04/89c8bf93252c4390f44ea818f7447b8bbd537c45.pdf.