Vladimír Hoppe

Author: Čermin, Jan
Source document: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 52-54
Extent
52-54
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 5/7.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 60/1292.

[3] Heslo Vladimír Hoppe. Slovník českých filosofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

[4] HOŘÍNKOVÁ KOUŘILOVÁ, Lenka. Vladimír Hoppe (1882–1931). Studia philosophica, 2012, roč. 59, č. 2, s. 43–61.

[5] KONEČNÝ, Robert. Vladimír Hoppe, příspěvek k historii a kritice iracionalismu. Brno: UJEP, 1970.

[6] PATOČKA, Jan. Nekrolog Vladimír Hoppe (1882–1931). Česká mysl, 1930, s. 165–169.