Leoš Janáček

Title: Leoš Janáček
Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 72-76
Extent
72-76
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
References
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond H III, kart. 69.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond H III, kart. 207F.

[3] BROUČEK, Stanislav – JEŘÁBEK, Richard (eds.). Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 284.

[4] DRLÍKOVÁ, Eva. Leoš Janáček. Život a dílo v datech a obrazech. Praha: Opus musicum, 2004.

[5] MACEK, Petr. Leoš Janáček a jeho odkaz Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. In Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference, Konzervatoř Brno, 2004. Praha: Togga, 2006, s. 213–218.

[6] NOVÁK, Přemysl. Poslední vůle Leoše Janáčka. Časopis Matice moravské, 1956, roč. 75, č. 3–4, s. 279–299.

[7] NOVÁK, Přemysl. Odkaz Leoše Janáčka filozofické fakultě. SPFFBU, F 1, 1957, s. 77–101.

[8] Slavnostní promoce Leoše Janáčka, čestného doktora filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 28. 1. 1925. Brno: Oldřich Pazdírek, 1925.

[9] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Leoš Janáček. K jeho lidskému a uměleckému profilu. Praha: Panton, 1976.

[10] ŠTĚDROŇ, Bohumír (ed.). Leoš Janáček. Vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie. Praha: Supraphon, 1986.

[11] ŠTĚDROŇ, Bohumír – GREGOR, Vladimír. Leoš Janáček. Největší hudební skladatel z Moravy. Praha: Státní nakladatelství, 1948.

[12] ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček – první čestný doktor MU. Univerzitní noviny, Brno, 1995, č. 9, s. 1–4.

[13] TOMEŠ, Josef (ed.). Český biografický slovník XX. století. I. díl, A–J. Praha: Paseka, 1999, s. 573–574.

[14] TRKANOVÁ, Marie. U Janáčků. Podle vyprávění Marie Stejskalové. Brno: Nakladatelství Šimon Ryšavý, 1998.

[15] VAŠEK, Adolf E. Po stopách Dra Leoše Janáčka. Kapitoly a dokumenty k jeho životu a dílu. Brno: Brněnské knižní nakladatelství, 1930.