Arne Novák

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 77-82
Extent
77-82
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] HALAS, František Xaver. Vysokoškolský učitel a vědec. Příklad "strážce tradice" Arna Nováka. In Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Lukáš Fasora a kol. (eds.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 146–157.

[2] HEIDENREICH, Julius. Učitel z boží milosti. Lidové noviny, roč. 47, č. 597, 28. 11. 1939, s. 1.

[3] HEIDENREICH, Julius. Arne Novák. Český časopis historický, 1940, roč. 45, s. 53–57.

[4] HORÁK, Jiří. Arne Novák. Lidové noviny, roč. 47, č. 595, 27. 11. 1939, s. 2.

[5] JEŘÁBEK, Dušan. In memoriam Arna Nováka. Universitas, 1979, č. 6, s. 85–88.

[6] JEŘÁBEK, Dušan. Literárněhistorické a kritické dílo Arne Nováka. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.–25. září 1993. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 58–59.

[7] JEŘÁBEK, Dušan – MALINA, Jaroslav – PAVELKA, Jiří. Arne Novák. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1997.

[8] JEŘÁBKOVÁ, Olga (ed.). Mému muži, Arne Novákovi. Výběr z dopisů Jiřiny Novákové-Haasové. Brno: Barrister & Principal, 2008.

[9] KOSATÍK, Pavel. Česká inteligence. Od Jaroslava Golla po Magora. Praha: Mladá fronta, 2011.

[10] KUTNAR, František – MAREK Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 889–890.

[11] LIŠKOVÁ, Věra. Arne Novák vychovatel. Lidové noviny, roč. 47, č. 607, 3. 12. 1939, s. 9.

[12] NOVÁK, Mirko. Úsměvné vzpomínání. Praha: Karolinum, 1998, s. 160–161.

[13] PULEC, Jiří – KALENDOVSKÁ, Jiřina. Druhá rektorská volba Arna Nováka. Universitas, 1998, č. 4, s. 28–34.

[14] RAMBOUSEK, J. Sborník o vědeckém odkazu Arna Nováka. Universitas, 2006, č. 1, s. 68–70.

[15] ŠLECHTOVÁ, Alena – LEVORA, Josef. Členové České akademie věd a umění. 1890–1952. Praha: Academia, 2004, s. 215–216.