Lída Osecká

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 306-308
Extent
306-308
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 47/6.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 610/8.

[3] BLATNÝ, Marek. Doc. PhDr. Lída Osecká, CSc. Československá psychologie, 2000, roč. 44, č. 1, s. 77–79.

[4] BLATNÝ, Marek. Nedožité sedmdesátiny L. Osecké. Československá psychologie, 2015, roč. 59, č. 4, s. 297.

[5] BLATNÝ, Marek – ČERMÁK, Ivo – VIEWEGH, Josef. Doc. PhDr. Lída Osecká, CSc. In Metodologie psychologického výzkumu: Konsilience v rozmanitosti. Marek Blatný (ed.). Praha: Academia, 2006, s. 22–26.

[6] ČERMÁK, Ivo. Přesnost myšlení a její transcendence. In Metodologie psychologického výzkumu: Konsilience v rozmanitosti. Marek Blatný (ed.). Praha: Academia, 2006, s. 19–21.

[7] PhDr. Lída Osecká, CSc. (6. 9. 1945 – 18. 10. 1999). Akademický bulletin [online], 1993, č. 13. [cit. 20. dubna 2018]. Dostupné z: http://abicko.avcr.cz/archiv/1999/13/obsah/phdr.-lida-osecka-csc.-6.-9.-1945-18.-10.-1999-.html.

[8] PILÁTOVÁ OSECKÁ, Terezie – PILÁT, Milan. Liduška a Pavel Osečtí – životní příběh v obrazech. In Metodologie psychologického výzkumu: Konsilience v rozmanitosti. Marek Blatný (ed.). Praha: Academia, 2006, s. 13–18.