Leopold Zatočil

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 168-170
Extent
168-170
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 4/13.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 353/1.

[3] PODBORSKÝ, Vladimír. Leopold Zatočil. In Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Ivan Dorovský (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 237–238.

[4] Profesor Leopold Zatočil šedesátiletý. SPFFBU, A 13, 1965, s. 5–10.

[5] Soupis prací prof. L. Zatočila. SPFFBU, A 23–24, 1974-1975, s. 7–8.

[6] ŠKRDLÍKOVÁ, Jana. Antonín Beer, profesor germánské jazykovědy a redaktor časopisu Naše věda. Brno, 2011. Magisterská diplomová práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

[7] UHROVÁ, Eva. Deset let od úmrtí profesora Leopolda Zatočila. Universitas, 2002, č. 1, s. 32–33.

[8] ZEMAN, Jaromír. Prof. PhDr. Leopold Zatočil, DrSc., zum 80. Geburtstag. SPFFBU, K 6, 1984, s. 7–9.