Otakar Zich

Author: Čermin, Jan
Source document: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 106-108
Extent
106-108
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 20/2.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 250/4695.

[3] Matrika narozených Městec Králové [online]. Rok 1879, s. 107. [cit. 31. srpna 2017]. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8488/109.

[4] Otakar Zich. Slovník českých filozofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

[5] Otakar Zich [online]. [cit. 31. srpna 2017]. Dostupné z: https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2559.

[6] PEČMAN, Rudolf (ed.). Vědecký odkaz Otakara Zicha, sborník ze sympozia v Praze. Brno: Česká hudební společnost, 1981.