Prokop Miroslav Haškovec

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 43-46
Extent
43-46
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 52/1150.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 4/8.

[3] Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II. (1900–1908), s. 796.

[4] BLATNÁ, Alžběta. Prof. PhDr. Prokop Miroslav Haškovec [online]. 2015. [cit. 6. února 2019]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=14723.

[5] KALENDOVSKÁ, Jiřina. PaedDr. Jiří Haškovec [online]. 2015. [cit. 6. února 2019]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=26010.

[6] KOPAL, Josef. Prokop Miroslav Haškovec. Praha: Česká akademie věd a umění, 1939.

[7] LEVÝ, Otakar. Prokop M. Haškovec. Časopis pro moderní filologii, 1936, roč. 22, č. 2, s. 113–119.

[8] RAK, Bohumil. Učitel a žák. In Melanges P. M. Haškovec. Sborník prací věnovaný památce profesora dra P. M. Haškovce. Antonín Šesták – Antonín Dokoupil (eds.). Brno: Kroužek brněnských romanistů při Jednotě českých filologů, odbočka v Brně, 1936, s. 375–377.

[9] SEIDL, Ivan. Brněnský románský seminář v meziválečném období. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22. – 25. září 1993. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 69–71.

[10] SEIDL, Ivan. Prokop Miroslav Haškovec. (1. 2. 1876 – 20. 12. 1935). Universitas, 1996, č. 1, s. 28–29.

[11] ŠAFÁŘ, Karel. Vzpomínka na profesora P. M. Haškovce z českého jihu. In Melanges P. M. Haškovec. Sborník prací věnovaný památce profesora dra P. M. Haškovce. Brno: Kroužek brněnských romanistů při Jednotě českých filologů, odbočka v Brně, 1936, s. 373–375.

[12] ŠLECHTOVÁ, Alena – LEVORA, Josef. Členové České akademie věd a umění. 1890–1952. Praha: Academia, 2004, s. 92.

[13] TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. I. díl, A-J. Praha: Paseka, 1999, s. 423.

[14] vh. Drobné zprávy. Listy filologické, 1936, roč. 63, s. 176–177.

[15] VLČEK, Bohumil. Profesor P. M. Haškovec a brněnská společnost. In Melanges P. M. Haškovec. Sborník prací věnovaný památce profesora dra P. M. Haškovce. Brno: Kroužek brněnských romanistů při Jednotě českých filologů, odbočka v Brně, 1936, s. 380–381.