Vladimír Helfert

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 47-50
Extent
47-50
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 2/14.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 55.

[3] ČERNUŠÁK, Gracian. Vladimír Helfert. Svobodné noviny, roč. 2, č. 71, 24. 3. 1946, s. 5.

[4] DOSTÁL, Jiří. Památce Vladimíra Helferta. Svobodné noviny, roč. 1, č. 3, 25. 5. 1945, s. 3.

[5] DRLÍKOVÁ, Eva. Vladimír Helfert – rod a osobnost. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.–25. září 1993. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 107–109.

[6] HALAS, František X. Nacistická perzekuce na brněnské univerzitě v letech 1939–1945. SPFFBU, C 25–26, 1979, s. 41–70.

[7] NOUZA, Zdeněk. Jaký vztah měl muzikolog Vladimír Helfert k tvorbě Josefa Suka? Hudební věda, 2006, roč. 43, č. 1, s. 27–38.

[8] OČADLÍK, Mirko. Vladimír Helfert zemřel. Svobodné slovo, roč. 1, č. 9, 20. 5. 1945, s. 3.

[9] PEČMAN, Rudolf. Ozývají se první signály k vítěznému pochodu. Korespondence Vladimíra Helferta s Olgou Jarošovou. SPFFBU, H 34, 1999, s. 59–87.

[10] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. Brno: Nadace Universitas Masarykiana – Akademické nakladatelství CERM – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2003.

[11] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert očima Roberta Smetany. In Hudba v Olomouci. Historie a současnost 2. In honorem Robert Smetana. Jan Vičar (ed.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 33–41.

[12] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert 1886–1945. Universitas, 2006, č. 1, s. 46–47.

[13] RACEK, Jan. Odkaz Vladimíra Helferta dnešku (k nedožitým pětasedmdesátinám). SPFFBU, F 6, 1962, s. 71–83.

[14] RACEK, Jan. Vzpomínám Vladimíra Helferta. Vladimír Helfert pokrokový vědec a člověk. Studie, korespondence a vzpomínky. Příloha SPFFBU, H 9, 1975, s. 41–46.

[15] STAVINOHOVÁ, Zdeňka. Vzpomínky na profesora a PhDr. Vladimíra Helferta. Vladimír Helfert pokrokový vědec a člověk. Příloha SPFFBU, H 9, 1975, s. 69–71.

[16] STRAKOVÁ, Theodora. Vladimír Helfert v mých vzpomínkách. Vladimír Helfert pokrokový vědec a člověk. Studie, korespondence a vzpomínky. Příloha SPFFBU, H 9, 1975, s. 59–61.

[17] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Několik vzpomínek na mého učitele. Vladimír Helfert pokrokový vědec a člověk. Studie, korespondence a vzpomínky. Příloha SPFFBU, H 9, 1975, s. 47–51.

[18] ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko – ČERNUŠÁK, Gracián (eds.). Československý hudební slovník osob a institucí I (A-L). Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 418–421.

[19] TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl, K–P. Praha: Paseka, 1999, s. 443.

[20] VYSLOUŽIL, Jiří. Vladimír Helfert. Vladimír Helfert pokrokový vědec a člověk. Studie, korespondence a vzpomínky. Příloha SPFFBU, H 9, 1975, s. 7–16.