Jaroslav Střítecký

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 331-333
Extent
331-333
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 37/27.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 53/4.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 45/7.

[4] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 55/6.

[5] CELHOFFEROVÁ, Kristýna. Výběrová bibliografie prací Jaroslava Stříteckého. Musicologica Brunensia, 2011, roč. 46, č. 1–2, s. 9–13.

[6] CELHOFFEROVÁ, Kristýna. Jaroslav Střítecký [online]. [cit. 5. dubna 2018]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1002906.

[7] HROCH, Jaroslav. Střítecký, Jaroslav. Dějiny a dějinnost. Studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta. SPFFBU, G 32, 1988, s. 113–114.

[8] JANÁK, Dušan. Jaroslav Střítecký [online]. [cit. 5. dubna 2018]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Střítecký_Jaroslav.

[9] MACEK, Petr. Jaroslav Střítecký at 70. Musicologica Brunensia, 2011, roč. 46, č. 1–2, s. 5–7.