František Josef Trávníček

Author: Fasora, Lukáš
Source document: Fasora, Lukáš. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 103-105
Extent
103-105
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. 647–650.

[2] JEŘÁBEK, Dušan. Brno – kulturní město předválečné a válečné. Brno: Barrister & Principal, 2006, s. 74–75.

[3] MERHAUT, Luboš a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 4/I. S–T. Praha: Academia, 2008, s. 994–997.

[4] VEČERKA, Radoslav. Trávníček, František. In Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník. Milan Kudělka – Zdeněk Šimeček (eds.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972, str. 476–479.

[5] VEČERKA, Radoslav. Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 287–288.