Vilém Chmelař

Author: Čermin, Jan
Source document: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 122-124
Extent
122-124
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 7/3.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 71.

[3] BÁRTA, Boleslav – SMÉKAL, Vladimír. Prof. dr. Vilém Chmelař sedmdesátiletý. SPFFBU, B 9, 1962, s. 211–228.

[4] FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Pohledy na dějiny a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

[5] KALENDOVSKÁ, Jiřina. Vilém Chmelař [online]. 2017. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/homemmb/?acc=profil_osobnosti&load=3779.

[6] ŠVANCARA, Josef. Vilém Chmelař (1892–1988). Universitas, 1998, č. 2, s. 36–37.

[7] VIEWEGH, Josef. Sto let od narození českého psychologa univerzitního profesora PhDr. Viléma Chmelaře, DrSc., člena korespondenta ČSAV. SPFFBU, I 27, 1993, s. 7–15.