Josef Jirásek

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 213-215
Extent
213-215
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] FRANTA, Vladimír – POSPÍŠIL, Ivo. Josef Jirásek jako rusista, slovakista a umělec slova. Brno: Tribun EU, 2009.

[2] POSPÍŠIL, Ivo. Josef Jirásek jako slovakista a souvislosti. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Philologica, 2011, roč. 67, s. 233–231.

[3] POSPÍŠIL, Ivo. Profesor Jiří F. Franěk jako rusista (k 85. narozeninám významného českého literárního vědce, překladatele a editora). Slavica litteraria, 2008, roč. 11, č. 1, s. 131–133.

[4] POSPÍŠIL, Ivo. Rusista a slovakista Josef Jirásek. Universitas, 2014, č. 3, s. 52–54.

[5] VLAŠÍNOVÁ, Vlasta. In memoriam Josefa Jiráska. Universitas, 1972, č. 3, s. 98–99.