Radko Martin Pernička

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 241-244
Extent
241-244
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 31/8.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 411/6.

[3] PODBORSKÝ, Vladimír. Post mortem Radka Martina Perničky. SPFFBU, E 3, 1986, s. 7–16.

[4] PODBORSKÝ, Vladimír. Nedožité sedmdesátiny Radko Martina Perničky. Pravěk, 1992, č. 2, s. 381–382.

[5] PODBORSKÝ, Vladimír. Nedožité osmdesátiny docenta Radko M. Perničky. Pravěk, 2002, č. 12, s. 449–450.

[6] PODBORSKÝ, Vladimír. Třicáté výročí úmrtí docenta Radko Martina Perničky (25. 3. 1922 – 11. 2. 1986). Universitas, 2016, č. 1, s. 54–55.

[7] SKLENÁŘ, Karel – SKLENÁŘOVÁ, Zuzana. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha: Libri, 2005, s. 431–432.