Dušan Šlosar

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 337-342
Extent
337-342
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] BADAL, Milan a kol. Sauna biblio. Sauna tenet Brunam = sauna v Brně trvá. Tišnov: Sursum, 2015.

[2] BALHAR, Jan. Profesor Šlosar jubilantem. Univerzitní noviny. Listy Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana, 2000, roč. 7, č. 10, s. 12–13.

[3] ČEJKA, Mirek. Šedesátník Dušan Šlosar. Naše řeč, 1991, roč. 74, č. 1, s. 38–42.

[4] ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. 620–621.

[5] Dušan Šlosar [online]. [cit. 22. září 2017]. Dostupné z: http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/autori/slosar-dusan.

[6] DVOŘÁK, Jan – MALČÍK, Petr (eds.). Opera Bohemica Minora. Brno: Host, 2010.

[7] CHLOUPEK, Jan. Jubileum Dušana Šlosara. Slovo a slovesnost, 1991, roč. 52, č. 2, s. 151–152.

[8] KALENDOVSKÁ, Jiřina. Prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. [online]. [cit. 22. září 2017]. Dosupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=6835.

[9] KARLÍK, Petr – PLESKALOVÁ, Jana – RUSÍNOVÁ, Zdenka (eds.). Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. Boskovice: Albert, 1995.

[10] MALČÍK, Petr. Charisteria Dušan Šlosario octogenario oblata. Linguistica Brunensia, 2010, roč. 11, č. 1, s. 318–319.

[11] PLESKALOVÁ, Jana. K životnímu jubileu Dušana Šlosara. Naše řeč, 2000, roč. 83, č. 4, s. 216–217.

[12] PLESKALOVÁ, Jana – KOSEK, Pavel – KŘÍSTEK, Michal. Profesoru Dušanu Šlosarovi k narozeninám. SPFFBU, A 53, 2005, s. 196–198.

[13] POVOLNÝ, David. Šlosar: Komunisté pořád tahají za nitky [online]. 2009. [cit. 22. září 2017]. Dostupné z: https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/1627-slosar-komuniste-porad-tahaji-za-nitky.

[14] RUSÍNOVÁ, Zdenka. Profesor Dušan Šlosar osmdesátníkem. Duha [online], 2010, roč. 24, č. 4. [cit. 22. září 2017]. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/profesor-dusan-slosar-osmdesatnikem.

[15] ŠLOSAR, Dušan. Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč. Brno: Host, 2008.

[16] ŠLOSAR, Dušan. Obávám se, že zdejší hrubnutí jazykové komunikace bude postupovat [online]. 2010. [cit. 22. září 2017]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/lingvista-dusan-slosar-obavam-se-ze-zdejsi-hrubnuti-jazykove-komunikacebude-postupovat-gv4-/zpr_archiv.aspx?c=A100223_100115_kavarna_chu.

[17] TŘEŠTÍK, Michael (ed.). Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. 5000 životopisů. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2002, s. 648.