Jindřich Šebánek

Title: Jindřich Šebánek
Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 145-150
Extent
145-150
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
References
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. č. 15/5, Jindřich Šebánek.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 201/3691, Jindřich Šebánek.

[3] Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 5, Matrika doktorů Univerzity Karlovy V., s. 2203.

[4] BALCÁREK, Pavel. Profesor Jindřich Šebánek a Matice moravská. In Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka. Sborník příspěvků. Brno: Moravský zemský archiv, 2000, s. 7–13.

[5] HAVEL, Dalibor. Jindřich Šebánek. In Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Tomáš Borovský (ed.). Brno: Archiv města Brna, 2008, s. 125–155.

[6] DUŠKOVÁ, Sáša. Profesor Šebánek a brněnská filozofická fakulta. SPFFBU, C 21–22, 1975, s. 175–179.

[7] DUŠKOVÁ, Sáša. K nedožitým osmdesátinám prof. Dr. Jindřicha Šebánka, DrSc. Časopis Matice moravské, 1980, roč. 99, s. 181–183.

[8] FASORA, Lukáš. Univerzitní student. Příklad Jaroslava Mezníka a Renaty Svačinové. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Lukáš Fasora a kol. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 284–303.

[9] Jindřich Šebánek [online]. [cit. 7. února 2019]. Dostupné z: http://www.archiv.muni.cz/historie-masarykovy-univerzity/osobnosti/historie-vedeni/68706-jindrich-sebanek.

[10] MACŮREK, Josef – ŠEBÁNEK, Jindřich – ŠINDELÁŘ, Bedřich. Deset let práce na katedře historie. SPFFBU, C 2, 1955, č. 2, s. 118–124.

[11] MÁDLOVÁ, Vlasta. Jindřich Šebánek: 100 let od narození. [online]. [cit. 7. února 2019]. Dostupné z: http://abicko.avcr.cz/archiv/2000/7/obsah/jindrich-sebanek-jindrich-sebanek-100-let-od-narozeni.html.

[12] MEZNÍK, Jaroslav. Jak vznikla píseň "Slavíme chvíli". In Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka. Sborník příspěvků. Brno: Moravský zemský archiv, 2000, s. 27–29.

[13] MEZNÍK, Jaroslav. Můj život za vlády komunistů. (1948–1989). Brno: Matice moravská, 2005.

[14] POJSL, Miroslav. Dobrá rada prof. Jindřicha Šebánka. In Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka. Brno: Moravský zemský archiv, 2000, s. 41–44.

[15] SPĚVÁČEK, Jiří. Za univerzitním profesorem Jindřichem Šebánkem. Československý časopis historický, 1978, roč. 26, s. 155–156.

[16] SVITÁK, Zbyněk. Jindřich Šebánek. (12. 10. 1900 – 14. 1. 1977). Universitas, 1997, č. 1, s. 28.

[17] SVITÁK, Zbyněk. Sté výročí narození Jindřicha Šebánka. Universitas, 2000, č. 4, s. 25–26.

[18] ŠEBÁNEK, Jiří. Jindřich Šebánek očima rodiny. In Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka. Sborník příspěvků. Brno: Moravský zemský archiv, 2000, s. 55–59.

[19] ŠINDELÁŘ, Bedřich. Profesor Šebánek a Matice moravská. Projev na vzpomínkovém večeru na filozofické fakultě UJEP 24. 3. 1977. Časopis Matice moravské, 1977, roč. 96, s. 424–429.

[20] VAŠKŮ, Vladimír. 75 let Jindřicha Šebánka. Časopis Matice moravské, 1975, roč. 94, s. 370–372.

[21] VAŠKŮ, Vladimír. Jindřich Šebánek. In Slavica na Masarykově univerzitě v Brně. Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Ivan Dorovský (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 214.