Tomáš Kubíček

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 407-409
Extent
407-409
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] FOBEROVÁ, Libuše. Rozhovor s docentem Jaromírem Kubíčkem. Duha [online], 2014, roč. 28, č. 2. [cit. 2. května 2018]. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-docentem-jaromirem-kubickem.

[2] Kubíček, Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. [online]. [cit. 2. května 2018]. Dostupné z: http://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=590-kubicek-tomas-prof-phdr-phd.

[3] Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. [online]. [cit. 2. května 2018]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/osoba/17670.

[4] Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. [online]. [cit. 2. května 2018]. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/tomas_kubicek-cv.pdf.

[5] Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. [online]. [cit. 2. května 2018]. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/kcl/lide/zamestnancikatedry/prof-phdr-tomas-kubicek-ph-d/.

[6] Tomáš Kubíček [online]. [cit. 2. května 2018]. Dostupné z: http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/autori/kubicektomas.

[7] Tomáš Kubíček [online]. [cit. 2. května 2018]. Dostupné z: https://aleph.muni.cz.