Josef Poulík

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 245-248
Extent
245-248
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 6/4.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 4/9.

[3] GALUŠKA, Luděk. Zemřel archeolog Josef Poulík. Slovácko. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí Uherské Hradiště, 1998, č. 40, s. 135–136.

[4] GALUŠKA, Luděk. Zemřel profesor Josef Poulík. Časopis Moravského muzea – vědy společenské, 1998, roč. 83, č. 1/2, s. 185–186.

[5] MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. K životnímu jubileu akademika Josefa Poulíka. Vlastivědný věstník moravský Brno, 1990, roč. 42, č. 2, s. 260–262.

[6] PODBORSKÝ, Vladimír. Profesor Josef Poulík – živoucí legenda naší archeologie. Pravěk. Časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada, 1995, č. 5, s. 280–281.

[7] PODBORSKÝ, Vladimír. Nedožité sté narozeniny profesora Josefa Poulíka. Universitas, 2010, č. 3, s. 63–65.

[8] POLÁČEK, Lumír. Zemřel profesor Josef Poulík. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, 1998, roč. 34, č. 3, s. 48.

[9] POULÍK, Josef – HANÁK, Jaromír. Prof. PhDr. Josef Poulík, DrSc., rodák jiříkovický. Jiříkovice: Obecní úřad, 1999.

[10] Před sto lety se narodil prof. Josef Poulík. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, 2010, roč. 46, č. 5, s. 11.

[11] STUCHLÍK, Stanislav. Odešel Josef Poulík. Časopis Slezského zemského muzea. Série B – vědy historické, 1998, roč. 47, č. 2, s. 191–192.

[12] ZAPLETAL, Vladislav. Akademik Josef Poulík a archeologie v Olomouci. Vlastivědný věstník moravský, 1980, roč. 32, č. 2, s. 228–231.