Oleg Sus

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 256-261
Extent
256-261
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2, FF, osobní spisy, kart. 15/3.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2, FF, habilitace a profesury, kart. 24/6, Oleg Sus.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 196/3593.

[4] JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945–1989. III., 1958–1969. Praha: Academia, 2008.

[5] J. R. Oleg Sus v samizdatech. Universitas, 1991, č. 3, s. 18–20.

[6] SOLDÁN, Ladislav. Dílo jednoho života aneb život v díle. In Oleg Sus redivivus. Rudolf Pečman – Petr Osolsobě (eds.). Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 29–36.

[7] SOLDÁN, Ladislav. Oleg Sus [online]. [cit. 13. února 2019]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=568&hl=Oleg+Sus+.

[8] ŠLOSAR, Dušan. Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč. Brno: Host, 2008.

[9] UHDE, Milan. Útržky jednoho života. Universitas, 1991, č. 3, s. 21.

[10] UHDE, Milan. Rozpomínky. Co na sebe vím. Praha – Brno: Torst – Host, 2013.

[11] VELÍSEK, Vojtěch. Geneze Olega Suse aneb život kozáckého kritika a estetika. Pulsy, 2014, roč. 1, č. 1, s. 11–16.

[12] VELÍSEK, Vojtěch. Student, aspirant, pedagog Oleg Sus. Pulsy, 2014, roč. 1, č. 1, s. 35–53.

[13] VÍCHOVÁ, Božena. Oleg Sus – pedagog. In Oleg Sus redivivus. Rudolf Pečman – Petr Osolsobě (eds.). Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 85–86.