Roman Jakobson

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 66-71
Extent
66-71
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 73/1518.

[2] ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. 266–271.

[3] HAVRÁNEK, Bohuslav. Významné životní jubileum. Slovo a slovesnost, 1966, roč. 27, č. 3, s. 269–270.

[4] JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Roman Jakobson a Čechy. Česká literatura, 1992, roč. 40, č. 6, s. 645–647.

[5] KUDĚLKA, Milan a kol. Československá slavistika v letech 1918–1939. Praha: Academia, 1977, s. 55–56.

[6] KULDANOVÁ, Pavlína. Roman Jakobson a Československo. In Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson. Danuše Kšicová – Ivo Pospíšil (eds.). Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 171–179.

[7] MIKULÁŠEK, Alexej – ZELENKA, Miloš. Mladé zápasy Romana Jakobsona. Universitas, 1991, č. 5, s. 12–17.

[8] MORÁVKOVÁ, Alena (ed.). Roman Jakobson – z korespondence. Praha – Litomyšl: Paseka, 1997.

[9] PITKIN, Harvey. Jakobson's Contributions to American Linguistics. In Roman Jakobson. Echoes of his scholarship. Daniel Armstrong – Cornelis H. van Schooneveld (eds.). Lisse: Peter de Ridder Press, 1977, s. 357–362.

[10] POSPÍŠIL, Ivo. Temperamentní vědec a odvážný iniciátor Roman Jakobson. Universitas, 2005, č. 3, s. 66–68.

[11] POSPÍŠIL, Ivo. Malý rozhovor o prof. Romanu Jakobsonovi s doc. Sylvou Šantavou. Universitas, 2007, č. 4, s. 52–54.

[12] PULEC, Jiří. Čestný doktorát Romana Jakobsona. Universitas, 2009, č. 2, s. 48–53.

[13] PUTNA, Martin C. Rusko mimo Rusko. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno: Petrov, 1993, s. 186–188.

[14] UHDE, Milan. Rozpomínky. Co na sebe vím. Praha Brno: Torst – Host, 2013.

[15] VEČERKA, Radoslav. K výročí Romana Jakobsona. Universitas, 1991, č. 5, s. 10–11.

[16] VÉVODA, Rudolf. Muž, který byl nepohodlný aneb od agenta III. internacionály k agentovi FBI (I. část). Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996, roč. 12, č. 64, s. 65–75.

[17] VÉVODA, Rudolf. Muž, který byl nepohodlný aneb od agenta III. internacionály k agentovi FBI (II. část). Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996, roč. 12, č. 65, s. 88–100.

[18] WEIMANN, Josef Mojmír. Trojí setkání s Romanem Jakobsonem. In Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson. Danuše Kšicová – Ivo Pospíšil (eds.). Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 181–185.

[19] ZELENKA, Miloš. Roman Jakobson v kontextu české slavistiky 20. let. In Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson. Danuše Kšicová – Ivo Pospíšil (eds.). Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 161–170.

[20] ZELENKA, Miloš. Roman Jakobson a literárněvědná slavistika v transformační etapě Pražského lingvistického kroužku. Slavia, 1997, 66, č. 3, s. 293–308.