Literární tvorba jako jedna z cest pochopení postkomunistické doby

Title: Literární tvorba jako jedna z cest pochopení postkomunistické doby
Source document: Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 157-159
Extent
157-159
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Puchonska, Oksana. Literaturnyj vymir pam'jati. Kyjiv: Akademvydav, 2018. 304 s. ISBN 978-966-8226-92-2, ISBN 978-617-572-105-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.