Opera Slavica 2021, vol. 31, iss. 1

Image
Issue title
Literárněvědný sešit
Year
2021
Publication year
2021
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Page Title
5 150 let od narození Leonida Nikolajeviče Andrejeva a Opera slavica Dohnal, Josef | pdficon
Články
Page Title
7-17 Схватка Человека с Судьбой. Версия Л. Андреева (на материале пьесы "Жизнь Человека") Filippov, Jevgenij Nikolajevič | pdficon
19-28 Отражение революционных событий 1905 года в рассказе Л. Н. Андреева "Губернатор" Dmitrijeva, Julija Aleksejevna | pdficon
29-37 Конец правления династии Романовых в 1917 году в восприятии Л. Н. Андреева Dohnal, Josef | pdficon
39-52 Из "биографии" Семёна Семёновича Говядина : А. Н. Толстой и Л. Н. Андреев Perepelkin, Michail Anatol'jevič | pdficon
53-64 Expresívnosť literárnej tvorby Leonida Andrejeva v kontexte sústavy výrazových kategórií Františka Mika Dúbravská, Natália | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
65-67 Hledač panacey Všetička, František | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
69-71 Jubileum českého slavisty a komparatisty Pospíšil, Ivo | pdficon
71-73 Strážce rodu Vančurů. K sedmdesátinám Jiřího Poláčka Všetička, František | pdficon
73-76 Odešel prof. PhDr. Miroslav Zahrádka, DrSc. Dohnal, Josef | pdficon
Recenze
Page Title
77-79 О костюмной поэтике в прозе А. П. Чехова Čerepanova, Svetlana Nikolajevna | pdficon
79-82 По ту сторону рационального Filippov, Jevgenij Nikolajevič | pdficon