Dřevěná konstrukce domu z Českých Budějovic z první poloviny 14. století

Title: Dřevěná konstrukce domu z Českých Budějovic z první poloviny 14. století
Variant title:
  • The wooden structure of a house in České Budějovice from the first half of the 14th century
  • Die Holzkonstruktion eines Hauses aus České Budějovice aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 129-146
Extent
129-146
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem příspěvku je rozbor jedinečně zachované dřevěné konstrukce, která byla objevena při záchranném archeologickém výzkumu parcely v Radniční ulici čp. 138/11 v roce 1993. Dřevěná konstrukce byla interpretována jako základ roubené stavby nadzemního domu, který se nacházel v uliční čáře při domovém průčelí. Rozbor keramiky z výplně objektu datuje tuto stavbu do první poloviny 14. století. V příspěvku jsou hodnoceny další pozůstatky dřevěných konstrukcí nalezené při archeologických výzkumech a stavebně historických průzkumech v historickém jádru města. Je rekonstruován také prostorový vývoj zástavby na dotčené parcele a řešena otázka vztahu dřevěné stavby k dalším archeologicky prozkoumaným objektům.
This contribution analyses a uniquely preserved wooden structure uncovered during rescue archaeological research in a plot in Radniční Street 138/11, České Budějovice in 1993. The wooden structure was interpreted as a base of a timbered house built above the ground, located on a street front of house frontages. The analysis of pottery from the fill of the feature dates the construction to the first half of the 14th century. The contribution assesses further remains of wooden structures yielded by archaeological and building-historical research in the historical centre of the city. The spatial development of the built-up area is reconstructed as well, and the article also discusses the issue of the relationship between the timbered house and other archeologically investigated features.
Note
Článek vznikl v rámci projektu NAKI II – Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví DG18P02OVV020.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts NAKI II – Hochmittelalterliche Keramik als Bestandteil des beweglichen Kulturerbes DG18P02OVV020.