Salonní próza Jana Liera v časopise Lumír v letech 1878–1880

Title: Salonní próza Jana Liera v časopise Lumír v letech 1878–1880
Variant title:
  • Salon prose by Jan Lier in the Lumír magazine in the years 1878–1880
Source document: Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 30-47
Extent
30-47
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jan Lier published prose with an obvious salon theme in the periodical Lumír. Elements of several literary styles simultaneously dominated the prose at the time. The Parnassian features (ornamental descriptions, uniqueness of gems) coexisted with elements of conventional entertaining literature, which was dominated by the romantic plot. Even the educated middle-class readers considered Lier's prose attractive.
Note
Studie vznikla za finanční podpory specifického výzkumu na FF MU (MUNI/ A/1101/2020). Při práci na textu studie byly využity zdroje/služby výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (kód ORJ: 90136).
References
[1] Anonym. 1879. "Literatura česká", Světozor 13, č. 3, s. 34

[2] Anonym. 1888a. "Zpráva", Hlídka literární 5, č. 6, s. 192–193

[3] Anonym. 1888b. "Zpráva", Národní listy 28, č. 105, s. 2

[4] Anonym. 1892. "Zpráva", Národní listy 32, 1892, č. 334, s. 3–4

[5] Anonym. 1903. "Týden", Zvon 3, č. 5, s. 71–72

[6] ČECH, Svatopluk (pseud. S). 1883. "Novelly Jana Liera", Květy 5, č. 1, s. 117

[7] ČERMÁK, Bohuslav. 1886–1887. "Jan Lier. Novely. Knihy druhé díl 1", Rozhledy literární 1, č. 2, s. 44–45

[8] ČERVINKA, Vincenc. 1912–1913. "Dvě šedesátá výročí", Zlatá Praha 30, č. 8, s. 95

[9] DLOUHÝ, František. 1883. "Novelly Jana Liera", Literární listy 4, č. 5, s. 39–40

[10] DLOUHÝ, František. 1886. "Kritika", Literární listy 7, č. 16–17, s. 260–262

[11] DYK, Viktor. 1916–1917. "Literatura", Lumír 45, č. 8, s. 375–376

[12] HÁLEK, Vítězslav. 1912. "V přírodě", in Sebrané spisy IX (Praha: Nákladem Jana Laichtera), s. 275

[13] KOUBEK, Jan Pravoslav. 1857. Sebrané spisy veršem i prózou (Praha: Karel Bellman)

[14] KVAPIL, František. 1886. "Rozhledy", Květy 8, č. 1, s. 120–121

[15] LAMARTINE, Alphonse de. 1872. Graziella (Praha: Theodor Mourek)

[16] LIER, Jan. 1878. "Graciella", Lumír 6, č. 34, s. 635–536; č. 35, s. 551–553; č. 36, s. 568–570

[17] LIER, Jan. 1879a. "Lásky bol", Lumír 7, č. 1, s. 6–9

[18] LIER, Jan. 1879b. "Šafránové šaty", Lumír 7, č. 4, s. 59–62

[19] LIER, Jan. 1879c. "Vlasta", Lumír 7, č. 31, 482–485; č. 32, 498–501; č. 33, 513–516; č. 34, 536–538; č. 35, 552–554; č. 36, 567–570

[20] LIER, Jan. 1880. "Rokoko", Lumír 8, č. 10, s. 146–149; č. 11, s. 161–163

[21] LIER, Jan. 1890. "Provolání. Vzdělanstvu českému", Národní listy 30, č. 172, příloha s. 3

[22] NERUDA, Jan. 1952. "Jan Lier", in Podobizny II. Spisy Jana Nerudy 30 (Praha: Československý spisovatel), s. 208–209

[23] NERUDA, Jan. 1956. "Společenský život, který není, a české salony, které také nejsou", in Česká společnost II (Praha: Československý spisovatel), s. 559–561

[24] PATOČKA, Josef. 1901. "Jan Lier. Klín klínem", Obzor literární a umělecký 3, s. 44–45

[25] PFLEGER-MORAVSKÝ, Gustav. 1858. Pan Vyšínský (Praha: J. Pospíšil)

[26] SABINA, Karel. 1911. Na poušti (Praha: B. Kočí)

[27] SEKANINA, František. 1917. "Jan Lier", Zvon 17, č. 37, s. 519–520

[28] SEZIMA, Karel. 1918–1920. "Z nové i starší novelistiky", Lumír 47, č. 1, s. 23–28

[29] SCHULZ, Ferdinand. 1880. "Nové písemnictví", Osvěta 10, č. 4, s. 345–346

[30] SCHULZ, Ferdinand. 1885–1886. "Literatura", Zlatá Praha 3, č. 48, s. 766–767

[31] SOBOTKA, P. 1882. "Rozmanitosti", Světozor 16, č. 49, s. 587

[32] VYKOUKAL, František Vladimír. 1887. "Nové písemnictví. Výpravná prosa", Osvěta 17, 1887, č. 3, s. 268–272

[33] X. 1922. "Jan Lier. Narcissa", Zvon 22, 1922, č. 43, s. 603

[34] ECO, Umberto. 1995. Skeptikové a těšitelé (Praha: Svoboda)

[35] FRÁNEK, Michal. 2015. "Zeyer, Vrchlický, Lier: Česká próza v dotyku s parnasismem", in HAMAN, Aleš – TUREČEK, Dalibor (eds.): Český a slovenský literární parnasismus: Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Brno: Host), s. 293–341

[36] GRIMM, František. 1935. Lierové: rodopisná črta a seznam děl Jana Liera (Kutná Hora: Archeologický sbor Wocel)

[37] HAMAN, Aleš. 1961. "Zapomenutí žánroví realisté", Česká literatura 9, č. 1, s. 69–71

[38] HAMAN, Aleš. 2015. "Užití pojmu v dosavadní české tradici, motivace znovuzavedení", in HAMAN, Aleš – TUREČEK, Dalibor (eds.): Český a slovenský literární parnasismus: Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Brno: Host), s. 13–37

[39] HEMELÍKOVÁ, Blanka. 1999. "Projekce ideálu českého galantního muže do typu lva salonů a jeho obraz v české literatuře 19. století", in LORENZOVÁ, Helena – PETRASOVÁ, Taťána (eds.): Salony v české kultuře 19. století (Praha: Koniasch Latin Press), s. 155–160

[40] HORSKÁ, Pavla. 1999. "Český literární salon a salon v české literatuře", in LORENZOVÁ, Helena – PETRASOVÁ, Taťána (eds.): Salony v české kultuře 19. století (Praha: Koniasch Latin Press), s. 172–177

[41] CHVÁLOVÁ, Lenka. 2012. Žena v divadle Josefa Kajetána Tyla (Praha: Nakladatelství Kant)

[42] JEŽKOVÁ, Petra. 2014. Obležen národem dramatiků. Jan Lier (1852–1917) (Praha: Academia)

[43] KOVÁŘOVÁ, Zdena. 1984. "Preciózní literatura", in VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Slovník literární teorie (Praha: Československý spisovatel), s. 291–292.

[44] KOVÁŘOVÁ, Zdena. 1984. "Salonní literatura", in VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Slovník literární teorie (Praha: Československý spisovatel), s. 334–335.

[45] LORENZOVÁ, Helena – PETRASOVÁ, Taťána (eds.). 1999. Salony v české kultuře 19. století (Praha: Koniasch Latin Press)

[46] MACURA, Vladimír. 2015. "Sen o salonu", in Znamení zrodu a české sny (Praha: Nakladatelství Academia), s. 507–514

[47] MOCNÁ, Dagmar. 1999. "Salonní novely Karolíny Světlé", in LORENZOVÁ, Helena – PETRASOVÁ, Taťána (eds.): Salony v české kultuře 19. století (Praha: Koniasch Latin Press), s. 147–154

[48] MOCNÁ, Dagmar. 2014. "Editorial", Bohemica Olomucensia 6, č. 2, s. 79–84

[49] MOCNÁ, Dagmar. 2014. "Šest povídek o starém mládenci: Nerudova próza v rozpětí mezi literárními rovinami", Bohemica Olomucensia 6, č. 2, s. 87–125

[50] RAK, Jiří a VLNAS, Vít. 1999. "Česká hra na salon", in LORENZOVÁ, Helena – PETRASOVÁ, Taťána (eds.): Salony v české kultuře 19. století (Praha: Koniasch Latin Press), s. 223–234.

[51] SOCHOROVÁ, Ludmila. 1999. "Ideál české dámy", in LORENZOVÁ, Helena – PETRASOVÁ, Taťána (eds.): Salony v české kultuře 19. století (Praha: Koniasch Latin Press), s. 178–186

[52] STREJČEK, Ferdinand. 1915. Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880 (Praha: Česká akademie císaře Františka pro vědy, slovesnost a umění)

[53] ŠIDÁK, Pavel. 2013. Úvod do studia genologie (Praha: Akropolis)

[54] ŠVEHLA, Jaroslav. 2002. Jan Otto: kus historie české knihy (Jinočany: H&H)

[55] TUREČEK, Dalibor. 1999. "Salon jako dramatický prostor", in LORENZOVÁ, Helena – PETRASOVÁ, Taťána (eds.): Salony v české kultuře 19. století (Praha: Koniasch Latin Press), s. 161–171

[56] VRAJOVÁ, Jana. 2014. "Přes middlebrow k midcultu. K historii konstituování termínu midcult", Bohemica Olomucensia 6, č. 2, s. 139–146

[57] VRAJOVÁ, Jana. 2017. Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská. Kapitola z dějin literárního midcultu 19. století (Praha: Akropolis)