[Владимиров, Георги. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII-XIV в.) за материалните следи от куманите и златната орда в културата на второто българско царство]

Title: [Владимиров, Георги. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII-XIV в.) за материалните следи от куманите и златната орда в културата на второто българско царство]
Transliterated title
[Vladimirov, Georgi. Obeci s forma na văprositelen znak ot srednovekovna Bălgarija (XIII-XIV v.) za materialnite sledi ot kumanite i zlatnata orda v kulturata na vtoroto bălgarsko carstvo]
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 191-192
Extent
191-192
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Владимиров, Георги. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII-XIV в.) за материалните следи от куманите и златната орда в културата на второто българско царство. София, "Уникарт" ЕООД. 2019. ISBN 978-954-2953-91-3
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.