Šlancarová, Věra

Name variants:
Šlancarová, Věra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 23 of 23.

Chapter

Chapter
Šlancarová, Věra. Metodologie. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018

Chapter
Šlancarová, Věra. Obsah. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018

Article
Šlancarová, Věra; Staněk, Pavel; Holubová, Zuzana; Přichystal, Antonín. Příběh o Tristanovi : středověký kadlub z Panenské ulice v Brně. Archaeologia historica. 2022.

Chapter
Šlancarová, Věra. Seznam ilustrací. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018

Chapter

Article
Husseiniová, Andrea; Šlancarová, Věra. Škapulíře z kostela sv. Jakuba v Brně. Archaeologia historica. 2017.

Article
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra. Špendlík – před hradbou a za hradbou. Archaeologia historica. 2011.

Chapter

Chapter
Šlancarová, Věra. Symbolika předmětů. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018

Chapter
Šlancarová, Věra. Úvod. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018

Chapter
Šlancarová, Věra. Závěr. In: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. 2018