Lovecké scény

Variant title
Hunting scenes
Source document: Tymonová, Markéta; Hložek, Martin. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 68-96
Extent
68-96
Type
Chapter
Language
Czech
English
Note
Obsahuje: 4a Lovecké scény [str. 68-82] -- 4a.1 Reliéf -- 4a.2 Lokality -- 4a.3 Analýzy
Obsahuje: 4a Hunting scenes [p. 83-96] -- 4a.1 Relief -- 4a.2 Locations -- 4a.3 Analyses
Rights access
open access
License: Not specified license
Document