Náhorní plošina: dystopické vize Vladimira Svintily

Title: Náhorní plošina: dystopické vize Vladimira Svintily
Variant title:
  • Plateau: dystopian vision of Vladimir Svintila
Source document: Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. [19]-24
Extent
[19]-24
  • ISSN
    1804-2449 (print)
    2570-5946 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article introduces Bulgarian author Vladimir Svintila (1926–1998) to the Czech literary milieu as a writer, whose literary works remained mostly unpublished before 1989. We focus mainly on analytical reception of his dystopian novel The Plateau (Платото, 2012), its manuscript was written in 1963–1964. The presented text tries to put Svintila's literary dystopia into the context of Bulgarian and World literature, and reveal some characteristic signs, which other texts considered as dystopias usually have in common.
Článek uvádí do českého prostředí málo známého bulharského autora Vladimira Svintilu (1926– 1998), jehož literární tvorba zůstala z větší části před rokem 1989 nevydána. Hlavní pozornost je věnována analytické recepci dystopického románu Náhorní plošina (Платото, 2012), jehož rukopis vznikl v letech 1963–1964. Předkládaný text se pokouší Svintilovu románovou dystopii zasadit do širšího kontextu bulharské i světové literatury, načež si všímá některých společných znaků s některými ostatními texty, které bývají do žánru dystopie literární vědou řazeny.
References
[1] LERMONTOV 1945: Lermontov, M., J.: Poemy. Praha: Melantrich, 1945.

[2] SVINTILA 2009: Свинтила, Вл.: Кладенец на мълчанието. София: Изток-Запад, 2009.

[3] SVINTILA 2012: Свинтила, Вл.: Платото. София: ИК "Кибеа", 2012.