Militaria z okolí hradu Rychmberka ve východních Čechách jako doklady jeho dobývaní

Title: Militaria z okolí hradu Rychmberka ve východních Čechách jako doklady jeho dobývaní
Variant title:
  • Militaria from the vicinity of Rychmberk Castle, eastern Bohemia as the evidence of its besieging
  • Militaria aus der Umgebung von Burg Rychmberk in Ostböhmen als Belege für ihre Eroberung
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 413-443
Extent
413-443
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se věnuje vyhodnocení nálezového souboru militarií z hradu Rychmberka u Rychnova nad Kněžnou. Nálezy pochází z detektorového průzkumu a disponujeme jejich prostorovými daty. Kolekce je tvořena zejména hroty šípů a projektily palných zbraní. Na základě prostorové distribuce artefaktů je možno odlišit munici obránců a obléhatelů, stejně tak lze interpretovat směry útoků na hrad. Vzhledem k charakteru souboru a nižší chronologické citlivosti militarií však nelze nálezy roztřídit a přiřadit ke konkrétní historické události. Z písemných pramenů je doloženo obléhání hradu v letech 1425, 1441 a 1457.
This study is dedicated to the assessment of a series of finds from Rychmberk Castle, near Rychnov nad Kněžnou. The finds come from metal detector prospecting and include spatial data. The series largely consists of arrow tips and shots from firearms. Based on the spatial distribution of the objects it is possible to distinguish between the ammunition of the defenders and that of the besiegers; the directions of the attacks can be interpreted as well. However, owing to the character of the series and the relatively low chronological sensitivity of militaria, the finds cannot be sorted out and linked to particular historical events. Written sources document sieges of the castle in 1425, 1441 and 1457.
Note
Příspěvek vznikl za podpory Specifického výzkumu FF UHK 2021 Nedestruktivní formy výzkumu středověkých a novověkých fortifikací.
Der vorliegende Beitrag entstand unter Förderung der Spezialforschung der Phil. Fak. Universität Hradec Králové 2021 Zerstörungsfreie Formen der Erforschung mittelalterlicher und neuzeitlicher Befestigungsanlagen.