Drnovský, Pavel

Name variants:

Drnovský, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Drnovský, Pavel; Bek, Tomáš; Beková, Martina. Archeologické nálezy militarií z okolí hradu Potštejna ve východních Čechách jako doklady jeho trojího dobývání v letech 1339, 1399 a 1432/1433. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 83–125.

Article
Drnovský, Pavel; Tůma, Ondřej; Horáková, Marcela; Louda, Jiří; Rytíř, Ladislav. Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí (Čechy) : objev nejstarší fáze městského kostela. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 523–551.

Article
Drnovský, Pavel; Mazáčková, Jana; Šrámek, Josef. Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 559–605.

Article
Drnovský, Pavel; Bek, Tomáš; Beková, Martina. Militaria z okolí hradu Rychmberka ve východních Čechách jako doklady jeho dobývaní. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 413–443.

Article

Article
Žákovský, Petr; Drnovský, Pavel. Nález barokního kordu z Habřiny na Jaroměřsku ve východních Čechách. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 279–295.

Article

Article
Drnovský, Pavel. Soubor kovových nálezů z hradu Mokřice u Lužan a jeho blízkého okolí (okres Jičín). Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 147–171.

Article
Drnovský, Pavel; Milo, Peter; Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 123–139.