Drnovský, Pavel

Varianty jmen:

Drnovský, Pavel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Drnovský, Pavel; Bek, Tomáš; Beková, Martina. Archeologické nálezy militarií z okolí hradu Potštejna ve východních Čechách jako doklady jeho trojího dobývání v letech 1339, 1399 a 1432/1433. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 83–125.

Článek
Drnovský, Pavel; Tůma, Ondřej; Horáková, Marcela; Louda, Jiří; Rytíř, Ladislav. Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí (Čechy) : objev nejstarší fáze městského kostela. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 523–551.

Článek
Drnovský, Pavel; Mazáčková, Jana; Šrámek, Josef. Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 559–605.

Článek
Drnovský, Pavel; Bek, Tomáš; Beková, Martina. Militaria z okolí hradu Rychmberka ve východních Čechách jako doklady jeho dobývaní. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 2, s. 413–443.

Článek

Článek
Žákovský, Petr; Drnovský, Pavel. Nález barokního kordu z Habřiny na Jaroměřsku ve východních Čechách. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 279–295.

Článek

Článek
Drnovský, Pavel. Soubor kovových nálezů z hradu Mokřice u Lužan a jeho blízkého okolí (okres Jičín). Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 147–171.

Článek
Drnovský, Pavel; Milo, Peter; Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 123–139.