Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2: The Czech Lands. Part 1: A–L.

Title: Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2: The Czech Lands. Part 1: A–L.
Source document: Linguistica Brunensia. 2021, vol. 69, iss. 2, pp. 90-91
Extent
90-91
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Storchová, Lucie, ed. Companion to Central and Eastern European humanism. Volume 2, Czech lands. Part 1, A-L. Berlin: De Gruyter, [2020]. xvi, 782 stran. Reference. ISBN 978-3-11-064642-9.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Koupil, Ondřej. 2015. Grammatyka cžeska. Mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Akropolis.

[2] Koupil, Ondřej. 2018. Veleslavínská čeština a veleslavínská doba. Česká literatura 66, 263–280.

[3] Koupil, Ondřej. 2019. Veleslavínův "trojjazyčný" nomenklátor a komprimace/dilatace v českém pravopisu raného novověku. Listy filologické 142, 49–84.

[4] Vykypěl, Bohumil. 2019. Obrození a vernakularizace. In: Malčík, Petr – Karlík, Petr, eds. Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám. Brno: Host, 205–208.