Medzi skutočnosťou, slovom a časom

Title: Medzi skutočnosťou, slovom a časom
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 175-181
Extent
175-181
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Sborník třinácti: mezi generacemi. Editor Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů, 2019. 215 s. ISBN 978-80-88296-03-4.
Pospíšil, Ivo. Literatura a její přesahy: (kritika, metodika, historie, teorie, metodologie). 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2020. 327 s. Pedagogica et psychologica. ISBN 978-80-7394-821-4.
Pospíšil, Ivo. Jiskry ve tmě. Brno: Česká asociace slavistů, 2020. 212 s. ISBN 978-80-88296-13-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.