1

Title: Linguistica Brunensia
Year: 2022
Volume: 70
Issue: 1
Publication year
2022
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Title Document
Úvodní slovo hostujících editorů | 7–9
Brandner, Aleš; Gazda, Jiří
PDF
Články – Articles
Title Document
О роли "сравнительного синтаксиса" Романа Мразека и развитии его идей в новейшей славянской грамматике | 11–24
Norman, Boris Justinovič
PDF
Adverbial trigrams in semantic and communication contexts | 25–38
Sokolová, Jana
PDF
Проф. Роман Мразек и синтаксическая типология современных славянских литературных языков : простое предложение | 39–50
Rylov, Stanislav Aleksandrovič
PDF
К вопросу о словоизменительных разрядах русского глагола | 51–67
Plesník, Lukáš
PDF
Историческое толкование некоторых явлений современного русского языка | 69–80
Brandner, Aleš
PDF
Kronika – Anniversaries
Title Document
In memoriam Aleš Brandner | 81–83
Gazda, Jiří
PDF
Jubileum Heleny Karlíkové (*1. 6. 1957) | 84–100
Villnow Komárková, Jana; Boček, Vít
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Title Document
[Starostin, Georgij Sergeevič. Jazyki Afriki: opyt postroenija leksikostatističeskoj klassifikacii. Tom III, Nilo-sacharskie jazyki] | 101–105
Blažek, Václav
PDF
[Givón, Talmy. Coherence] | 106
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Лемешкин, Илья. Портрет Франциска Скорины ; Lemeškin, Ilja. Lithuanica aliter] | 107–109
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Ireinová, Martina; Voženílek, Vít; Pospíšil, Marek; Koníček, Jakub; Vondráková, Alena. Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů] | 110–111
Kopecká, Tereza
PDF