Nové poznatky ke středověkému stavebnímu vývoji klášterního kostela sv. Prokopa v Sázavě

Title: Nové poznatky ke středověkému stavebnímu vývoji klášterního kostela sv. Prokopa v Sázavě
Variant title:
  • New information about the medieval building development of the monastery Church of St. Procopius in Sázava
  • Neue Erkenntnisse zur mittelalterlichen baulichen Entwicklung der Klosterkirche des Hl. Prokopius in Sázava
Source document: Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 173-185
Extent
173-185
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek přináší informaci o nových poznatcích ke středověkému stavebnímu vývoji kostela sv. Prokopa v Sázavském klášteře. Pod podlahou krypty pod východním závěrem kostela byl objeven základ neznámé přímé zdi. Na západním okraji nedostavěného gotického kostela byla odkryta situace související s přerušením stavby ve 14. století.
This contribution brings information about new findings regarding the medieval building development of the Church of St. Procopius in the Sázava monastery. The foundations of an unknown straight wall were discovered under the floor of a crypt at the eastern section of the church. A situation related to the interruption of construction in the 14th century was uncovered on the western edge of the unfinished Gothic church.
Note
Text vznikl v rámci standardního projektu GAČR "Sázava – archeologie benediktinského kláštera, reg. č. 19-17636S".
Der vorliegende Text entstand im Rahmen des Standardprojektes GAČR "Sázava – Archäologie eines Benediktinerklosters, Reg. Nr. 19-17636S".
References
[1] DVOŘÁČKOVÁ HENDRYCHOVÁ, S.–KREMER, J., 2020: Padesát let výzkumu Sázavského kláštera – Fünfzig Jahre Grabungen am Sasauer Kloster, AH 45, 745–763. https://doi.org/10.5817/AH2020-2-11

[2] FRB II: Fontes rerum Bohemicarum. Tom. II. Cosmae Chronicon Boemorum cum continuatoribus (Emler, J., ed.). Praha 1874.

[3] SOMMER, P., 1994: Podoba sázavského kláštera v 11. a ve 12. století. In: Sázavsko. Historie – tradice – současnost 2, 33–47. Sázava.

[4] SOMMER, P., 1995: Sázavský klášter v gotické podobě. In: Sázavsko. Historie – tradice – současnost 3, 5–18. Sázava.