Sommer, Petr

Name variants:
Sommer, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 17 of 17.

Article
Durdík, Tomáš; Klápště, Jan; Sommer, Petr. Archeologie a architektura. Archaeologia historica. 1986.

Article
Dvořáčková, Soňa; Laval, Filip; Neustupný, Zdeněk; Sommer, Petr. Nové poznatky ke středověkému stavebnímu vývoji klášterního kostela sv. Prokopa v Sázavě. Archaeologia historica. 2022.

Article

Article