Jinakost jako výzkumné téma

Title: Jinakost jako výzkumné téma
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 3, pp. 75-78
Extent
75-78
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Mnich, Ludmiła; Blashkiv, Oksana; Krupowies, Walentyna. Inny/Inność we współczesnej literaturze europejskiej. Uniwersyet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2022. 206 s. ISBN 978-83-67162-25-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Tento příspěvek vznikl v rámci grantového projektu specifického výzkumu MUNI/A/1335/2021 Historické epochy ve slovanských kulturách.
References
[1] MNICH, L., BLASHKIV, O., KRUPOWIES, W. (red.): Inny/Inność we współczesnej literaturze europejskiej. Uniwersyet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 2022.

[2] POSPÍŠIL, I.: Ukrajina na rozcestí (DNISTROVYJ, A.: B-52. Překlad Petr Ch. Kalina. Brno: Větrné mlýny, 2021). Proudy 2021, č. 1. https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2021/1/pospisil_ukrajina_na_rozcesti.php#articleBegin. [online]. [cit. 16.10.2022].

[3] REZNIK, J. M.: Fenomenologija čeloveka: bytije vozmožnogo. Moskva 2016.

[4] REZNIK, J. M.: Mir čeloveka (sobytijnyj podchod). Moskva 2018.