Dostojevskij: pro, nikoli proti

Title: Dostojevskij: pro, nikoli proti
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2022, vol. 15, iss. 2, pp. 74-80
Extent
74-80
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Červinskaja, O.; Dzyk, R. Dialog: Pro (za) F. M. Dostojevskogo. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2021. 356 s. Slavicum, ISSN 2720-4316; t. 1. ISBN 978-83-66597-27-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] JARZĘBSKI, J. (1999): Bruno Schulz. Wrocław.

[2] ODEHNALOVÁ, L. (2022): Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. Brno (v tisku).

[3] POSPÍŠIL, I. (2020a): Bruno Schulz: několik marginálií a souvislostí. Proudy 2020, č. 2, https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2020/2/pospisil_schulz_marginalia.php#articleBegin. [online]. [cit. 25.08.2022].

[4] POSPÍŠIL, I. (2020b): Osval'd Špengler i češskij kontekst (marginal'nyje zametki). In: BLAŠKIV, O., MNICH, R. (red): Osval'd Špengler i slavjane. Siedlce, s. 122–151.