Trojí stav žen ve staročeské literatuře

Title: Trojí stav žen ve staročeské literatuře
Variant title:
  • The three estates of women in Old Czech literature
Source document: Bohemica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 7-20
Extent
7-20
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Due to the expansion of the old Czech literary production during the 14th century, the Luxembourg era in the Czech lands is characterized by a large number of literary monuments. While creating their texts, medieval authors followed established rules which were reflected not only in the individual literary genres but also in the types of characters depicted. The study focuses on women and the possible ways of describing them, all with emphasis on virgins, wives, and widows. For these categories, external and internal characteristics are examined, while the characters' appearance or activity in the plot is not omitted.
References
[1] AURELIUS AUGUSTINUS. 1877. Sancti Aurelii Augustini Episcopi. De civitate Dei. Libri XXII, ed. Bernhard Dombart (Lipsiae: BG Teubner)

[2] AURELIUS AUGUSTINUS. 2014. Bible kralická. Starý a Nový zákon. Podle posledního vydání Kralického z roku 1631. Biblí svatá aneb všechna svatá písma Starého i Nového zákona (Liberec: Družstvo Ekon)

[3] ČERNÝ, Václav (ed.). 1955. Staročeský Mastičkář (Praha: Rozpravy československé akademie věd)

[4] DAŇHELKA, Jiří (ed.). 1950. Smil Flaška z Pardubic. Nová rada (Praha: Orbis)

[5] DAŇHELKA, Jiří (ed.). 1951. Kronika Trojánská (Praha: Československý spisovatel)

[6] DAŇHELKA, Jiří (ed.). 1952a. Husitské písně (Praha: Československý spisovatel). Píseň o kněžích svatokupcích (s. 125–131)

[7] DAŇHELKA, Jiří (ed.). 1952b. Husitské skladby Budyšínského rukopisu (Praha: Orbis). Žaloba Koruny české (s. 23–31)

[8] DAŇHELKA, Jiří – HÁDEK, Karel et al. (eds.). 1988. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (1) (Praha: Academia)

[9] FLAJŠHANS, Václav (ed.). 1938. Mag. Io. Hus. Sermones in Bethlehem 1410–1411 (Praha: Královská česká společnost nauk)

[10] HRABÁK, Josef (ed.). 1962. Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy (Praha: Československá akademie věd). Desatero (s. 55–89)

[11] HRABÁK, Josef (ed.). 1962. Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy (Praha: Československá akademie věd). Satiry o řemeslnících a konšelích (s. 91–107)

[12] HRABÁK, Josef (ed.). 1962. Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy (Praha: Československá akademie věd). O ženě zlobivé (s. 146–148)

[13] KOLÁR, Jaroslav – NEDVĚDOVÁ, Milada (eds.). 1983. Próza českého středověku (Praha: Odeon). Alexander (s. 21–147)

[14] KOLÁR, Jaroslav – NEDVĚDOVÁ, Milada (eds.). 1983. Próza českého středověku (Praha: Odeon). O Apolónovi (s. 179–202)

[15] LEHÁR, Jan (ed.). 1990. Česká středověká lyrika (Praha: Vyšehrad). Píseň o ženách (s. 213–214)

[16] LEHÁR, Jan (ed.). 1990. Česká středověká lyrika (Praha: Vyšehrad). Jižť veselé vzdávám (s. 221)

[17] LEHÁR, Jan (ed.). 1990. Česká středověká lyrika (Praha: Vyšehrad). Poznalť jsem sličné stvořenie (s. 222–223)

[18] LEHÁR, Jan (ed.). 1990. Česká středověká lyrika (Praha: Vyšehrad). Slunce stkvúcé (s. 224–225)

[19] LEHÁR, Jan (ed.). 1990. Česká středověká lyrika (Praha: Vyšehrad). Barvy všecky (s. 243)

[20] LEHÁR, Jan (ed.). 1990. Česká středověká lyrika (Praha: Vyšehrad). Stratilať jsem milého (s. 248–249)

[21] LEHÁR, Jan (ed.). 1990. Česká středověká lyrika (Praha: Vyšehrad). V Strachotině hájku (s. 258)

[22] MAREČKOVÁ, Dagmar – PETRŮ, Eduard – SOBOTKA, Jan (eds.). 1984. Rytířské srdce majíce. Česká rytířská epika 14. století (Praha: Odeon). Vévoda Arnošt (s. 23–194)

[23] MAREČKOVÁ, Dagmar – PETRŮ, Eduard – SOBOTKA, Jan (eds.). 1984. Rytířské srdce majíce. Česká rytířská epika 14. století (Praha: Odeon). O Jetřichovi Berúnském (s. 195–256)

[24] MAREČKOVÁ, Dagmar – PETRŮ, Eduard – SOBOTKA, Jan (eds.). 1984. Rytířské srdce majíce. Česká rytířská epika 14. století (Praha: Odeon). Tandariáš a Floribella (s. 257–309)

[25] PETRŮ, Eduard (ed.). 1999. Ezopovy bajky, Katonova dvojverší, Rada otce synovi (Brno: Atlantis)

[26] ŠIMEK, František (ed.). 1974. Tkadleček. Hádka milence s Neštěstím (Praha: Odeon)

[27] TICHÁ, Zdeňka (ed.). 1980. Tristram a Izalda (Praha: Mladá Fronta)

[28] VILIKOVSKÝ, Jan (ed.). 1940. Staročeská lyrika (Praha: Melantrich)

[29] BAŽANT, Vojtěch – DYNDA, Jiří – ŠIMEČEK, David – ŠORM, Martin. 2020. Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě (Praha: NLN)

[30] ČERNÝ, Václav. 1999. Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury (Praha: Mladá fronta)

[31] ECO, Umberto. 2005. Dějiny krásy, přel. Gabriela Chalupská (Praha: Argo)

[32] ECO, Umberto. 2007. Dějiny ošklivosti, přel. Iva Adámková (Praha: Argo)

[33] ENNEN, Edith. 2001. Ženy ve středověku, přel. Jindřich Karásek (Praha: Argo)

[34] KLAPISCH-ZUBEROVÁ, Christiane. 1999. "Ženy a rodina", in Středověký člověk a jeho svět, přel. Ondřej Bastl (Praha: Vyšehrad), s. 241–262

[35] LE GOFF, Jacques. 1998. Středověká imaginace, přel. Irena Murasová (Praha: Argo)

[36] LENDEROVÁ, Milena – KOPIČKOVÁ, Božena – BUREŠOVÁ, Jana – MAUR, Eduard. 2009. Žena v českých zemích od středověku do 20. století (Praha: NLN)

[37] MALANÍKOVÁ, Michaela. 2009. "Obraz ženy v české středověké literatuře", in Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów (Poznań: Instytut Historii UAM), s. 203–209

[38] NEJEDLÝ, Martin. 2016. Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku (Dolní Břežany: Scriptorium)

[39] NODL, Martin. 2015. Středověk v nás (Praha: Argo)

[40] PASTOUREAU, Michel. 2018. Dějiny symbolů v kultuře středověkého západu, přel. Helena Beguivinová (Praha: Argo)

[41] PETRŮ, Eduard. 1972. Zašifrovaná skutečnost. Deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky (Ostrava: Profil)

[42] Vokabulář webový: webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka. © 2006–2022. Verze dat 1.1.21 [cit. 17. 6. 2022]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz